Tafelkeuring 2010

Na enkele jaren een tafelkeuring in de maand april te hebben gehouden hebben we nu de tafelkeuring in september gehouden.
En dat hebben we geweten, door de leden waren maar liefst 37 vogels meegenomen, een geweldig aantal. Maar wat ook leuk was dat de verzameling vogels zeer verscheidend was.

De avond werd weer verzorgd door de heer Cor van Elfen, keurmeester voor tropen en parkieten. Alle vogels werden besproken en tesamen met de keurbriefjes werden de vogels beoordeeld.

We kunnen terug zien op een zeer geslaagde en leerzame avond die zeker een vervolg zal krijgen.