Voorbereiding Tentoonstelling

De voorbereidingen beginnen meestal al in september met het plannen van de uit te voeren werkzaamheden en het werven van de vrijwilligers. En oktober is de maand van de inschrijvingen.

Donderdags voor de tentoonstelling begint het echte werk, het ombouwen en inrichten van de zaal. De materialen moeten uit de stalling gehaald worden en in de zaal weer opgebouwd worden. Zo moet de vloerbedekking verwijderd worden, de stellingen met extra verlichting opgebouwd worden en de gezelschapvoliere opgebouwd worden.
's Avonds worden de vogels door de inzenders gebracht en nadat alle vogels van voer en water zijn voorzien wordt de dag afgesloten.

Vrijdags is het al weer vroeg dag, het is de dag van de keuring. Omstreeks 09:00 uur arriveren de keurmeesters en na een kop koffie begint voor hun het werk. Voor ons is het dan betrekkelijk rustig. De kooien met vogels moeten voorgebracht worden en de  keurresultaten worden in de computer ingebracht.
Zodra de keuring is volbracht wordt het weer druk, de resultaten moeten allemaal gecontroleerd worden in de computer, de kataloges moet naar de drukker, de prijzen moeten op de kooien geplakt worden, de zaal moet opgeruimd worden enz enz.  en dat allemaal voor de opening om 20:00 uur.

Zaterdags en zondags is het tijdens de openingstijden altijd een gezellige drukte en wordt bijna nergens anders over gesproken dan over de vogels en de behaalde resultaten die voor de één meevallen en voor de andere tegenvallen.

Zondag aan het eind van de middag is het einde van de tentoonstelling al weer angebroken en worden de vogels weer door de inzenders opgehaald. Het grootste gedeelte wordt gezamenlijk weer afgebroken en maadag wordt alles weer netjes in de stalling opgeborgen tot de tentoonstelling van het volgend jaar.
Omstreeks 12:00 uur is niet meer te zien dat gedurende het weekend een groot aantal vogels in de zaal hebben gehuisvest.

Hieronder zijn enkele foto's te zien van de voorbereidende werkzaamheden. 

 
De materialen in de opslag 

Het transport van alle materialen 

Na het transport moet alles weer uitgeladen worden 

Het verwijderen van de vloerbedekking 

Als de zaal leeg is moeten de stellingen weer opgebouwd worden 

 


Hoe moet het nu ook al weer staan ??? 

Ook de gezelsschapvoliere moet weer worden opgebouwd 

De laatste loodjes