Tafelkeuring


Voor de laatste bijeenkomst in het seizoen 2006/2007 was heer Cor van Elven als keurmeester uitgenodigd om een tafelkeuring voor ons te verzorgen. Hiervoor waren door de leden diverse vogels meegebracht.

De avond begon met een uitleg over hoe de keurbriefjes zijn opgezet en hoe men aan de puntentelling komt. Vervolgens werd behandeld hoe de vogels gekeurd dienen te worden, waar worden pluspunten op toegekend en waar krijgt de vogel strafpunten op. Hierna werden we in kleine groepjes verdeeld en moesten de vogels gekeurd worden. Dit was niet eenvoudig omdat ook vogels gekeurd moesten worden waar niet iedereen kennis van had. Nadat alle vogels "gekeurd" waren werden de resultaten gezamenlijk besproken.

Al met al kunnen we weer terug kijken op een geslaagde en zeer leerzame avond die in het volgend seizoen zeker een vervolg zal krijgen.

 

 
 Toch niet eenvoudig, het zelf keuren

 
 De keurmeester kijkt toe

 
 Ja, we zijn het eens

 
 Toch maar even een deskundige vragen

 
 Onze voorzitter waant zich ook even keurmeester

 
 Nog maar een keertje deskundig advies vragen