Alle berichten van admin

Even voorstellen ….

Welkom op de site van “Vogelvereniging Gieten”

Onze vogelvereniging is opgericht op 11 januari 1962 door een paar zeer enthousiaste vogelliefhebbers uit Gieten.  Sindsdien is de vereniging aangesloten bij de Nederlandse Bond Van Vogelliefhebbers, N.B.V.V.

We zijn een actieve vereniging met ongeveer 50 leden die zich allen in meer of mindere mate hobbymatig bezig houden met het houden en kweken van vogels.
Wij, leden van onze vereniging, zijn ons terdege bewust van de zorgplicht ten aanzien van de omgang met onze vogels. Het welzijn van onze vogels hebben wij hoog staan.
We zorgen er voor dat onze vogels:
  –   de huisvesting in overeenstemming is met de grote van de vogel
        en of het aantal vogels dat in een ruimte wordt gehouden
  –   het aanbod van goed en vers voedsel dat is afgestemd op de
        de vogelsoorten dagelijks gegarandeerd is
  –   de vogels constant beschikking hebben over schoon en vers
        drinkwater

De doelstelling van onze vereniging is om onze leden op alle mogelijke manieren hierin te ondersteunen.

We trachten dit te bereiken door:
–  Het houden van vergaderingen en/of bijeenkomsten:
–  Het organiseren van lezingen, dia en filmavonden en excursies
–  Het geven van voorlichting op het gebied van het houden en
     kweken van  en met vogels:
–  Het uitwisselen van ervaringen en resultaten:
–  Het houden van onderlinge tentoonstellingen