2016

Januari 2016
Ons lid Jan Derks heeft weer mooie resultaten behaald op Vogel 2016. Kampioen met een Vuurvleugelparkiet en oorkondes 1e kweek met twee Gustavi Kobaltparkieten. Resultaten om trots op te zijn.

22 oktober 2016
Vandaag waren we weer met een verenigingsstand aanwezig op de grote vogelmarkt in de TT hal te Assen. Voor onze leden weer een geslaagde markt waar weer veel vogels van eigenaar zijn veranderd.

4 november 2016
Tijdens de opening van onze tentoonstelling heeft onze voorzitter aan Jan Talens een jubileumspeld overhandigd voor het 25 jarig lidmaatschap van onze vereniging. Namens onze vereniging van harte gefeliciteerd met dit jubileum.