2018

15 januari 2018
Vanavond de eerste goed bezochte ledenbijeenkomst van het nieuwe jaar. Deze avond is verzorgd door Rene Kleine met een hele mooie lezing over het houden en kweken met Europese vogels. Vooraf werd Loes Poelman middels een bloemetje bedankt voor haar vrijwillige hulp tijdens de bijeenkomsten en tentoonstelling. Ben van Ittersum en Grietje Venema waren helaas verhinderd en zullen ook voor hun vrijwillige hulp op een ander moment worden bedankt.

10 maart 2018
Vandaag waren we met een verenigingsstand weer aanwezig op de grote vogelmarkt in de TT hal te Assen. Veel vogels zijn weer overgegaan naar een nieuwe eigenaar waarbij we weer terug kijken op een geslaagde dag..

27 oktober 2018
Aanwezig geweest voor onze leden met een verenigingsstand op de grote vogelmarkt in de Expo hal te Assen. We kijken terug op een gezellige en geslaagde dag waarbij veel vogels zijn weer overgegaan naar een nieuwe eigenaar.