2010

5 November 2010
Tijdens de tentoonstelling hebben een tweetal leden een jubileumspeldje mogen ontvangen. Deze werden door de heer Mulder, district voorzitter van de afdeling Drenthe, opgespeld.
De heer B. Steenge is al 40 jaar lid van onze vereniging en kreeg hiervoor de gouden NBVV-speld. De heer J.S. Bouwman is 25 lid en kreeg hiervoor de bekende speld.
Namens de vereniging van harte gefeliciteerd met dit jubileum.

22 November 2010
Tijdens de laatste bijeenkomst van dit jaar worden traditie getrouw de prijzen van de afgelopen tentoonstelling weer uitgereikt. De opkomst was deze avond dan ook volgens verwachting weer zeer goed te noemen.