Agenda

Zaterdag  25 mei
Jaarlijks uitje, nader info volgt

Maandag  16 september
Ledenbijeenkomst, aanvang 20:00 uur

Maandag 14 oktober
Ledenbijeenkomst, tevens inleveren inschrijfformulieren TT 2019
aanvang 20:00 uur

57e Onderlinge Tentoonstelling
Openingstijden:
Vrijdag    1 november  20:00 tot 22:00 uur
Zaterdag 2 november 10:00 tot 16:00 uur
Kantine IJsvereniging Gieten-Bonnen, Boddeveld 17 Gieten

Maandag 18 november
Ledenbijeenkomst en tevens prijsuitreiking TT 2019
Aanvang 20:00 uur