Ringen

Elke vogelliefhebber die serieus bezig is met het houden en kweken van vogels zal zijn of haar vogels ringen. Het ringen van vogels is voor de serieuze liefhebber noodzakelijk om gericht te kunnen kweken maar is voor enkele vogelsoorten al wettelijk voorgeschreven. Het ligt in de verwachting dat binnen enkele jaren het verplicht zal worden om alle vogels te gaan ringen. Niet geringde vogels zullen dan niet meer verkoopbaar zijn.

Algemene informatie over het kweeknummer.
Kweeknummers worden uitsluitend door het bondsbureau toegekend en geregistreerd. De eerste regel van het adresetiket, dat ingevoegd is in het gesealde maandblad, vermeldt uw kweeknummer. De afdelingssecretaris en de ringencommissaris beschikken ook over uw kweeknummer. Wie kan er ringen bestellen? De bondsringen worden uitsluitend geleverd door de NBvV. Deze ringen zijn voorzien van de kenmerken: NB plus jaartal (voor 2018 geldt dus: NB 18), het kweeknummer en een volgnummer. De afdelingsleden kunnen uitsluitend via de ringencommissaris van hun afdeling ringen bestellen; rechtstreekse contacten van afdelingsleden met het bondsbureau over ringenaangelegenheden worden niet behandeld. Verspreide leden en niet-leden kunnen de ringen schriftelijk bij het bondsbureau aanvragen.
De ringencommissaris.
De ringencommissaris zorgt ervoor dat uw bestellingen op tijd op het bondsbureau binnenkomen. Op tijd wil in dit verband zeggen, dat de afdelingsleden zelf tijdig de bestelling aan de ringencommissaris moeten opgeven, een week voor de definitieve inlevertermijn.
Wanneer te bestellen?
Er staan vier bestelrondes in het overzicht aangegeven. Zorg ervoor dat de ringencommissaris uiterlijk één week voor het aflopen van de bestelronde uw opgave met betaling in zijn bezit heeft. De ringenprijs is in alle bestelrondes gelijk. Bestellingen die na het sluiten van een bestelronde worden ontvangen, gaan mee in het productieproces van de volgende bestelronde. Ringen die opgevraagd worden vóór de verzenddatum van de betreffende bestelronde, worden als spoedbestelling berekend.
De bestelhoeveelheid.
Het minimum aantal te bestellen ringen bedraagt van aluminium 10 stuks, voor stalen ringen is de minimumafname 5 stuks. De te bestellen aantallen gaan steeds met 5 omhoog. Dit geldt ook voor “cultuur” ringen en ringen voor andere beschermde vogelsoorten. Het volgnummer mag ook bij een eerste bestelling in een bepaalde maat met een hoger aanvangsnummer beginnen dan 1, doch wel altijd beginnend met 1, dus bijv. 11, 21, 41 of bij stalen ringen 1 of 6, dus bijv. 11, 16, 41, 46 etc.. Om de ring uniek te laten zijn, mag u van één ringmaat geen ringen met dezelfde volgnummers bestellen.
Gekleurde ringen.
Voor kweekseizoen 2018 worden uitsluitend rood gekleurde ringen uitgeleverd. De aluminiumringen worden aan de buitenkant van een geanodiseerde kleurlaag voorzien. De tekst wordt door middel van laser ingebracht. Voor de komende jaren zijn de kleuren:
– 2019  Zwart RAL 9005
– 2020  Lichtgroen  RAL 5019
– 2021  Violet RAL 4008
– 2022  Oranje RAL 2003

Nieuwe leden.
Voor nieuwe leden, die voor het eerst lid worden van de NBvV en dus ook voor het eerst een eigen kweeknummer krijgen toegekend, geldt eenmalig een voorrang om voor ringen in aanmerking te komen. Indien een nieuw lid hiervan gebruik wil maken, kan de ringencommissaris op een apart verzamelformulier, waarop duidelijk staat vermeld NIEUW LID, deze ringen bestellen. Deze ringen worden bij voorrang aangemaakt en uitgeleverd. Van deze faciliteit kan maar één keer gebruik worden gemaakt. Het eenmalig recht op snelle levering vervalt nadat het nieuwe lid drie maanden als lid ingeschreven staat. Een nieuw lid is iemand die gedurende drie jaar niet bij de NBvV aangesloten is.

Tenslotte
U wordt in uw eigen belang en in het belang van andere leden verzocht zich strikt aan deze regels te houden. Als hoofdregels gelden:
• Houd u aan de besteldata.
• Bestel al uw ringen in één keer.
• Voorkom spoedbestellingen.
• Voor vragen of klachten wendt u zich altijd tot uw ringencommissaris.
• Controleer uw ringen direct zodra u ze ontvangt.

Wanneer bestellen !!!
Bestelronde 1 Uiterste in leverdatum na 1 oktober 2021.
Inleverdatum bij de ringencommissaris uiterlijk 5 mei 2021

Bestelronde 2 Uiterste in leverdatum na 15 december 2021.
Inleverdatum bij de ringencommissaris uiterlijk 20 september 2021

Bestelronde 3 Uiterste in leverdatum na 1 april 2022.
Inleverdatum bij de ringencommissaris uiterlijk 20 januari 2022

Bestelronde 4. Uiterste in leverdatum na 15 mei 2022.
Inleverdatum bij de ringencommissaris uiterlijk 20 maart 2022

DOWNLOADS

Bestelformulier voor gewone ringen 2022

Bestelformulier voor ringen voor beschermde vogels

Brochure over ringen

Ringmaten beschermde vogels