Tentoonstelling 2007

De tentoonstelling 2007 was weer zeer geslaagd. Meer inzenders en meer vogels als voorgaande jaren en voor het eerst vier jeugdleden die allen vogels in hebben gezonden. De kwaliteit van de vogels was zeer goed te noemen en dit werd ook menigmaal genoemd door de keurmeesters. De keurmeester hadden de moeilijke taak om de algemeen kampioen te kiezen uit maar liefst 8 vogels met 92 punten. Ook de publieke belangstelling was overweldigend, nog nooit hebben we zoveel bezoekers getrokken tijdens een tentoonstelling. Voor het eerst hebben we tijdens de tentoonstellingen gebruik gemaakt van gehuurde vluchtjes voor de grote parkieten. Dit bleek een succes te zijn en er is dan ook besloten om voor een volgende tentoonstelling zelf vluchtjes te maken. Het unieke tijdens deze tentoonstelling was dat vader en zoon Sloots beide kampioen zijn geworden. Jans werd algemeen kampioen en zijn zoon Stan werd jeugdkampioen.
De tentoonstelling werd dit jaar mede mogelijk gemaakt door: Hoveniersbedrijf Rozenveld te Gieten, Keurslager Hilbert Boxem te Gieten, De Groene Vakwinkel Greving te Gieten en Vogelpark Jagry te Gieterveen Onze hartelijke dank gaat uit naar bovenstaande bedrijven.