2012

3 maart 2012
Vandaag werd de bekende vogelmarkt van de vogelvereniging Meppel voor het eerst in de Prins Bernard Hoeve te Zuidlaren georganiseerd. Als vereniging hadden wij op de markt een stand afgehuurd. Het was een leuke en gezellige dag die zeker voor herhaling in aanmerking komt.

16 juni 2012
Door het 50 jarig bestaan van onze vereniging werd het idee geopperd om eens een barbeque te organiseren. Het was een zeer geslaagde middag.

24 september 2012
De tafelkeuring onder leiding van keurmeester Cor van Elfen was weer een succes.

2 november 2012
Tijdens de opening van de 50e tentoonstelling is door de voorzitter van het district Drenthe, de heer Mulder een jebileumspeld overhandigd aan de heer L. de Jonge. Dit vanwege het 25 jarig lidmaatschap van onze vereniging. Lammert van harte gefeliciteer namens de vereniging.