Foto pagina 2008

Maart 2008
Tijdens de jaarvergadering heeft Jan Klootsema de gouden NBVV-speld opgespeld gekregen door onze voorzitter, dit i.v.m. Jan zijn 40 jarig lidmaatschap van onze vereniging. Jan, namens de vereniging nogmaals van harte gefeliciteerd.

November 2008
Tijdens de opening van de tentoonstelling hebben een tweetal leden een jubileumspeldje mogen ontvangen. Zowel de heer Talens als de heer Veldhuis waren 25 lid van onze vereniging. Namens de vereniging van harte gefeliciteerd.